Honda Mô hình và thông số kỹ thuật

Đông cơ Năm Loại động cơ
1.5 VTEC (182 hp) CVT Turbo 2017 Honda Civic X Hatchback 2017 – 1.5 VTEC (182 hp) CVT Turbo
1.0 VTEC (129 hp) CVT Turbo 2017 Honda Civic X Hatchback 2017 – 1.0 VTEC (129 hp) CVT Turbo
1.0 VTEC (129 hp) Turbo 2017 Honda Civic X Hatchback 2017 – 1.0 VTEC (129 hp) Turbo
1.5 VTEC (182 hp) CVT Turbo 2017 Honda Civic X Sedan 2017 – 1.5 VTEC (182 hp) CVT Turbo
1.5 VTEC (182 hp) Turbo 2017 Honda Civic X Sedan 2017 – 1.5 VTEC (182 hp) Turbo
1.5 VTEC (182 hp) Turbo 2017 Honda Civic X Hatchback 2017 – 1.5 VTEC (182 hp) Turbo
1.6 16V (122 hp) Automatic 1989 1995 Honda Concerto Hatch (HW) 1989 – 1.6 16V (122 hp) Automatic
2.0i 16V (147 hp) Automatic 1998 2002 Honda Accord VI Hatchback 1998 – 2.0i 16V (147 hp) Automatic
1.4 (83 hp) CVT 2002 2008 Honda Jazz I 2002 – 1.4 (83 hp) CVT
1.6 ESi (EH6) (125 hp) Automatic 1992 1997 Honda CRX III (EH,EG) 1992 – 1.6 ESi (EH6) (125 hp) Automatic
1.6 16V (112 hp) Automatic 1989 1995 Honda Concerto Hatch (HW) 1989 – 1.6 16V (112 hp) Automatic
2.3i 16V (154 hp) Automatic 2001 2002 Honda Accord VI Hatchback 2001 – 2.3i 16V (154 hp) Automatic
2.0 16V (147 hp) Automatic 1999 2002 Honda CR-V (RD) 1999 – 2.0 16V (147 hp) Automatic
2.0 16V (150 hp) Automatic 2002 2006 Honda CR-V II 2002 – 2.0 16V (150 hp) Automatic
1.6i 16V (122 hp) Automatic 1989 1995 Honda Concerto (HW) 1989 – 1.6i 16V (122 hp) Automatic
1.6i 16V (112 hp) Automatic 1989 1995 Honda Concerto (HW) 1989 – 1.6i 16V (112 hp) Automatic
1.6i 16V (110 hp) Automatic 2001 2006 Honda Civic VII 2001 – 1.6i 16V (110 hp) Automatic
1.4 16V (90 hp) Automatic 2001 2005 Honda Civic Hatchback VII 2001 – 1.4 16V (90 hp) Automatic
1.4 16V (90 hp) Automatic 2001 2006 Honda Civic Fastback VII 2001 – 1.4 16V (90 hp) Automatic
2.0 16V (147 hp) Automatic 1998 2002 Honda Accord VI (CE,CF) 1998 – 2.0 16V (147 hp) Automatic
Next Page »
#Trở lại đầu trang